Close
Politika jakosti

Politiku jakosti vyhlašuje vedení s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všeni zaměstnanci i našimi obchodními partnery.Našim cílem je dosáhnout a udržovat takovou pověst v jakosti, která nám zajistí významné postavení u hlavních zákazníků.Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je zavedení a udržování a zlepšování systému jakosti podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001

Zákazník

– chceme dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti zákazníka.

– pro spokojenost zákazníka musí každý zaměstnanec udělat vše,co   je v jeho silách.


Záměstnanec

– vytvoříme náročné pracovní prostředí vyznačující se součinností mezi všemi spolupracovníky.

– věříme našim spolupracovníkům. Budeme podporovat efektivnost jejich aktivit při realizaci zakázek.

Dlouhodobá výnosnost – zavedení kvalitního systému řízení je nástrojem k prosperitě a stabilizaci sociálních jistot každého zaměstnance.

Dodavatelé – Budeme se chovat náročně vůči svým dodavatelům. Nekompromisní požadavky na kvalitu stanovené vůči dodavatelům budou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu.