Close

Politika kvality

Politika kvality vychází z managementu systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001.

Základem naší činnosti je uspokojování všech požadavků zákazníků, cílem je, aby odcházel vždy s pocitem, že pro jeho spokojenost bylo uděláno maximum.  Hodnocení naší činnosti zákazníkem je jedním z hlavních podkladů pro zlepšování.

Našim cílem jsou kvalitně provedené produkty a služby bez vad a nedodělků.Kvalitně provedená práce je stěžejním kritériem pro hodnocení a motivaci všech našich pracovníků. Každý pracovník na svém pracovišti přispívá k dosažení požadované kvality na principech neustálého zlepšování.


K našimdodavatelům jsme nároční. Nekompromisní požadavky na určitá kritéria stanovené vůči dodavatelům, budou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu.