Close

o nás

prezentujeme Vám naši firmu,která působí na českém trhu od roku 1994, jako Vijamonti,spol. s.r.o. s hlavním zaměřením na provádění lešenářských a natěračských prací. V průběhu rozvoje firmy se činnost rozšířila o práce izolatérské, klempířské, strojní a zámečnické a abrazivní tryskání. V roce 2004 firma získala certifikát ISO 9001:2001. V zájmu získání, udržení stability a rozšíření okruhu spokojených zákazníků vytváří  řízené postupy pro všechny akty spojené s obchodními smlouvami se závazky vůči potřebám a očekáváním zákazníků v nichž jsou zahrnuty marketingové, obchodní a technické činnosti.

Služby před dodávkou,při dodávce,po dodávce,řízení procesů montáže a uvedení do provozu,servis a související odpovědnosti za služby.Jsme si vědomi závažnosti toho,že zákazník který je spokojen s jakostí Našich služeb si Nás bude v budoucnu vybírat za svého budoucího partnera. Společnost se skládá z techniků,svářečů,dělníků odborně zdatných,vybavených potřebnou technikoua dlouholetými zkušenostmi z přípravy a realizace akcí v oboru montáží,údržby a generálních oprav technologických zařízení.Zkušení svářeči jsou přezkoušenidle norem ČSN EN.